Bestyrelsen:

AFVENTER OPDATERET LISTE

Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Medlem

1. Suppleant

2. Suppleant