UDVALG

STÆVNEUDVALG 

Medlemmer: 

Carina Frøjk
Lisa Hansen
Rasmus Kaad
Marianne Rasmussen

AKTIVITETS- OG CAFETERIAUDVALG 

Medlemmer:
Ann Skovhus
Kirsten Moesgaard Christoffersen
Susanne Kirkegaard 
Christina Allen
Gitte Mikkelsen
Lena Østergaard
Pernille Gjerlevsen
Sanne Klarskov

MATERIALEUDVALG 

Medlemmer: 

Jesper Christoffersen
Morten Hansen
Jesper Lyng
Poul Skovhus
Bjarke Meyer


SPONSORUDVALG 

Medlemmer: 

Jesper Lyng
Mogens Junker
Carina Frøjk

SPRINGUDVALG

Medlemmer:

Jesper Christoffersen
Isabella Christoffersen
Marianne Ellingsen
Merethe Jørgensen
Karoline Jørgensen