UDVALG

STÆVNEUDVALG 

Medlemmer: 

Carina Frøjk
Lisa Hansen
Anne Berleme
Rasmus Kaad
Marianne Rasmussen
Sophie Bonde

Primære opgaver:
Forberedelse og afvikling af stævner på D- og C-niveau 

Forberedelse til stævne:
Arbejde i stævnesystemet med tilmeldinger, startlister osv.
Besvare stævnetelefonen dagligt 1-2 timer (fastlagt tidspunkt) 

Forberedelse inden stævne:
Klargøring af baner
Opstilling af dressurhegn
Sørge for biler til dommere (udendørs)
Opstilling af sekretariat
Besvare stævnetelefoner hele dagen (fastlagt tidspunkt)
Indhegning af trailerparkering og indhente tilladelse til parkering 

 

Under stævnet: 

Sekretariat: 
Besvare stævnetelefon
Regne kritikker (dressur)
Flytte ryttere rundt i klasserne
Administrere betalinger
Samarbejde med TD (C-stævner)
Stævneansvarlig til D-stævner
Præmieoverrækkelser 

Andet: 
Portåbnere
Kritik-hentere
Skrivere til dommere (dressur) 


CAFETERIAUDVALG 

Medlemmer:
Ann Skovhus
Kirsten Christoffersen
Susanne Kirkegaard 

Primære opgaver:
Indkøb af mad og drikkevarer til stævner
Indkøb af mad og drikkevarer til andre arrangementer
Salg i rytterstuen ved stævner og andre arrangementer 

 

MATERIALEUDVALG 

Medlemmer: 

Jesper Christoffersen
Morten Hansen
Jesper Lyng
Mogens Junker
Martin Skaanning

Primære opgaver:

Materiale udvalget står for at planlægge opgaver som vedligehold og nybygning. 

  •     Bundforbedring på banerne 
  •     Vedligehold af folde og hegn 
  •     Diverse små praktiske opgaver i hverdagen
  •    Forbedringer så GRRK lever op til “loven om hestehold” 
  •     Materiale udvalget indkalder til arbejdsdage og koordinerer opgaver til disse 

 

AKTIVITETSUDVALG 

Medlemmer: 

Christian Allen
Gitte Mikkelsen
Pernille Gjerlevsen

Primære opgaver:
Aktivitets udvalget står for at planlægge opgaver som klubaften og andre sociale arrangementer. 

 

SPONSORUDVALG 

Medlemmer: 

Jesper Lyng
Mogens Junker
Carina Frøjk

Primære opgaver:
Sponsorudvalgets opgaver er kontakt til sponsorer 

  •     Præmier stævner / arrangementer 
  •     Skilte i ridehal 
  •     Søge fonde osv… 

SPRINGUDVALG

Medlemmer:

Jesper Christoffersen
Marianne Ellingsen
Sophie Bonde
Merethe Jørgensen