UDVALG

DRESSURUDVALG 

Medlemmer: 
Carina Frøjk
Lisa Hansen
Line Østergaard
Nicole Hoffmann

AKTIVITETS- OG CAFETERIAUDVALG 

Medlemmer:
Ann Skovhus
Susanne Kirkegaard 

Lena Østergaard
Pernille Gjerlevsen
Sanne Klarskov
Christina Hermansen

MATERIALEUDVALG 

Medlemmer: 
Jesper Christoffersen
Morten Hansen
Jesper Lyng
Poul Skovhus
Niels Jørgensen
Michael Dalgaard

SPONSORUDVALG 

Medlemmer: 
Ann Skovhus
Mogens Junker

SPRINGUDVALG

Medlemmer:
Jesper Christoffersen
Isabella Christoffersen
Merethe Jørgensen
Karoline Jørgensen
Sofie Korsgaard
Per Hoffmann
Vibeke Hall