Jesper Christoffersen – Formand

Overordnet ansvarlig for klubbens drift og har den daglige kontakt til berideren (inkl. MUS) Kontaktperson til materialeudvalg Ansvarlig for indkøb af diverse materialer

Tlf. 2128 2875

Morten Hansen – Næstformand

Ansvarlig for certificering Kontaktperson til materialeudvalg Ansvarlig for indkøb af diverse materialer

Tlf. 2715 7644

Carina Frøjk – Sekretær 

Indkalder til bestyrelsesmøder, laver dagsorden, referat og bestyrer klubbens mail.
Ansvarlig for Facebook
Kontaktperson til stævneudvalget
Fondsarbejde
Repræsentant i distriktet

Tlf. 2870 5858

Rikke Sørensen – Kasserer

Ansvarlig for alle ind- og udbetalinger samt rykkerprocedure.
Ansvarlig for alle spørgsmål omkring priser, betaling m.m.
Ansvarlig for hjemmesiden

Tlf. 3082 6676

Ann Skovhus – Medlem

Elevansvarlig
Kontaktperson til cafeteriaudvalg
Sponsorudvalg

Tlf. 6010 9611 

Susanne Kirkegaard

Medlem af cafeteriaudvalg

Tlf. 2074 6469

Sanne Klarskov – Medlem
Tlf: 3057 5313