Reglementer

Overordnet reglement 

- Det er daglig leder der har det daglige overordnede ansvar på stedet
- Al færdsel på klubbens arealer, både til fods og til hest, er på eget ansvar og forsikring
- Ryttere der bruger klubbens område/faciliteter skal være medlem og indløse facilitetskort
- Rygning er kun tilladt udendørs – udvis ansvarlighed i forhold til brandfare
- Alle forventes at bidrage til ro, orden og god stemning på GRRK
- Tyveri er strafbart og meldes til politiet. Tyveri medfører direkte bortvisning
- Ethvert medlem har pligt til at holde sig opdateret om priser, retningslinjer m.m. Klubbens primære oplysningskilde er hjemmesiden www.grrk.dk - Ønsker du undervisning, opstaldning eller hest  i ridning – så kontakt personalet eller find information på klubbens hjemmeside
- Udmeldelse af klubben eller opsigelse af undervisning skal ske skriftligt til klubbens mail info@grrk.dk med 1 måneds varsel til den 1. i den efterfølgende måned 

Ved tvivlsspørgsmål kontaktes personalet 

 

Overordnede Sikkerhedsregler 
- Bær godkendt ridehjelm under ridning – undtaget herfra er ryttere med bagrytter
- Alle under 18 år skal bære godkendt ridehjelm, når de trækker med en hest i ridehallen, til/fra fold, når man græsser med den, mv.
- Bær sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten. Skoene skal være lukkede. Dette gælder for alle uanset alder. 
- Alle rider med fodtøj beregnet til ridning, dvs. som har en glat/let rillet sål, en lille hæl og som ikke har snører, der kan hænge fast i bøjlen 
- Bær sikkerhedsvest ved springning hvis du er under 18 år - Vi anbefaler dog også brug af sikkerhedsvest til voksne over 18 år når der springes. 
- Fastgør dig aldrig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller livet 
- Før altid en hest i trense eller træktov 
- Løb eller råb ikke i stalden 
- Du må aldrig rykke/flå/save hesten i munden med biddet 
- Du må aldrig anvende pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion 
- Du må aldrig anvende sporer uhæmmet 
- Efterlad aldrig heste på opbindings/striglepladser uden opsyn 
- Lad aldrig to heste passere hinanden på steder hvor staldgangen er mindre end 2 meter bred 
- Staldgangen må ikke bruges til opbevaring af redskaber, striglekasser m.v. 
- Du skal have taget ryttermærke 1 eller have viden svarende dertil for at opholde dig alene i stalden 
- Du skal have taget ryttermærke 2 eller have færdigheder svarende dertil for at kunne deltage i ”fri ridning” uden undervisning 
- Du skal have taget ryttermærke 3 eller have færdigheder og viden svarende dertil for at lukke eller hente heste på folden
- Det er ikke tilladt at ride samtidig med at der anvendes mobiltelefon. Det være sig håndfri som håndholdt. 
- Kend klubbens forholdsregler ved brand 
-Kend klubbens regler for ridning på bane 
- Kend klubbens opslag med de vigtigste telefonnumre 

 

Stald og foldregler 
- Åbningstider skal overholdes – se på tavlen eller på hjemmesiden 
- Det er ikke tilladt at ride gennem stalden 
- Der fodres ca. kl. 07.00, 12.30 og 20.00 
- Har du behov for hjælp til foderplan til din hest – kontakt daglig leder 
- Der muges hver 14. dag i halmbokse. Spånebokse er du selv ansvarlig for 
- Foldordning i hverdage kan tilkøbes – hesten vil komme på fold ca. 3 timer dagligt (tilpasset vejret) 
- Folde kan frit benyttes – max 3 timer dagligt pr. hest 
- Evt skader på hegn ved folde meldes umiddelbart til personalet 
- Heste trækkes én og én og altid med grime og træktov. Det gælder også til og fra fold og det gælder for alle uanset alder. 
- Fører flere personer heste ud på samme tid, må der først slippes fri, når alle er klar 
- Heste på staldgangen skal være tøjret og under opsyn 
- Du skal rydde op efter dig selv – feje, ordne vandspiltov, foderrum, saddelrum m.m. 
- Alle opstaldere tildeles et saddelrum – skal holdes ryddeligt og gulvet foran skal være frit 
- Ønsker du at medbringe et staldskab aftales dette med personalet 
- Saddelrum låses hver dag kl. ca. 20.00 af personalet – er du opstalder kan du få en nøgle hos personalet 
- Sidste mand slukker musikken, slukker lyset, lukker dørene og låser af 

 

Hal og baneregler
- Børn under 12 år skal hele tiden have opsyn af en voksen over 18 år under ridning (den voksne skal være til stede i ridehallen)
- Børn imellem 12 – 15 år skal have opsyn af en voksen over 18 år under ridning (den voksne skal være til stede på klubben)
- Alle medlemmer med facilitetskort har lige ret til at bruge hallerne
- Der rides venstre mod venstre – skridt én og én
- Løse heste (kun i hal 2) skal være under konstant opsyn
- Longering kun i hal 2 – vis hensyn til ridende – personalet kan i forbindelse med undervisning/tilridning longere i hal 1
- Ingen friridning i hallerne når der er elevhold/handikaphold – se halplan på hjemmesiden
- Al springning skal foregå under opsyn af person over 18 år, som skal stå på jorden
- Undervisning på GRRK er kun tilladt ved klubbens personale
- Alle skal samle klatter efter sig selv i ridehallerne – men hjælp hinanden!
- I ridehallen (på banen) må er ikke være tilskuere og/eller andre personer end ryttere og undervisere samt evt. trækkere
- Al ridning i skov og terræn skal foregå på anviste veje og stier. Husk at overholde færdselsloven
- Det anbefales at ingen rider alene i naturen og at man altid medbringer en mobiltelefon
- Ved ridning i terræn, overholdes færdselsloven og alle er forpligtet til at vise hensyn til andre trafikanter
- Se mere om sikker ridning i terræn og trafik på DRF’s hjemmeside - link 

  Ved tvivlsspørgsmål kontaktes personalet.