Grindsted Rideklub er certificeret inden for følgende områder: Sikkerhed, Elevskole, Lærested og Bæredygtighed

                   

CERTIFICERING (DRF) 

Dansk Ride Forbunds Klubcertificering.

Dansk Ride Forbunds certificeringsordning har til formål at skabe en skarp profil af forbundets klubber, så medlemmer og interessenter nemmere kan orientere sig. En certificering indenfor et givent område er således Forbundets blåstempling og anbefaling af rideklubben.

Det er i øjeblikket muligt at søge certificering på følgende områder: 

Vi er certificeret inden for alle ovenstående områder.

Certificering på området Sikkerhed betyder blandt andet at: 

Der er udarbejdet en Sikkerhedspolitik.
Der er afholdt førstehjælpsundervisning for alle ansatte i handikapafdelingen.
Vi har afviklet DRF kurset ”Sikkerhed ved ridning og omgang med heste”.
Vi har indkøbt nye førstehjælpskasser og fået opdateret vores brandudstyr.


Certificering på området Elevskole betyder blandt andet at: 

Vores undervisere lever op til de krav der stilles fra DRF.
Der er niveauinddelte hold.
Eleverne præsenteres for forskellige discipliner.
Der føres statistik over brug af de forskellige elevheste.
Udstyret til hestene efterses med faste intervaller. 


Certificering på området Lærested betyder blandt andet at: 

Vores arbejdsmiljø har en glad smiley.
Der er udarbejdet APV.
Bestyrelsen har udpeget en elevansvarlig.
Den elevansvarlige har været på kursus ved DRF.
Vores elever har hver ansvaret for minimum et arrangement om året.
Vi vil afvikle årlig statussamtale mellem elever og elevansvarlig hvor der foreligger referat. 

 

Certificering på området Bæredygtighed betyder blandt andet at: 

Vores faciliteter er oplyst med LED pærer.
Brændstof til klubbens traktorer og maskiner rapporteres i årsregnskabet.
Der anvendes ikke sprøjtemidler på folde og ridebaner.
Fluebekæmpelse sker uden brug af gift.